Đã Đóng

Autonomous vehicle using Al ML and computer vision

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1250 cho công việc này

jarviskb

Hello, I am an AI researcher with 2 years experience in deep learning field. My major fields are deep image processing, deep natural language processing, GAN and reinforcement learning. My experiences are image class Thêm

₹1250 INR trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.3