Đã Đóng

Building a Python data pipeline using AWS and Apache Airflow

1 freelancer đang chào giá trung bình $4000 cho công việc này

(10 Nhận xét)
4.7