CẦN BẠN VIẾT CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHAT FACEBOOK FANPAGE

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

CẦN BẠN VIẾT CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHAT FACEBOOK FANPAGE

Mình muốn 1 bạn freelance viết chức năng quản lý bằng Python.

Các tính năng quản lý inbox, comment, của fanpage trên nền tảng website.

Ưu tiên cho những bạn đã từng làm chức năng tương tự.

Python Django Kiến trúc phần mềm PHP HTML

ID dự án: #27297759

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

nguyenducduy99

Tôi là một lập trình viên Python có 2 năm kinh nghiệm, đã từng làm các dự án liên quan đến viết các tool tự động hóa các ứng dụng website bằng Python và các framework của Python như Flask, Django. Tôi sẽ giúp bạn viết Thêm

$500 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0