Đã Đóng

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập cho hệ thống cảm biến không dây dựa trên kĩ thuật phân cụm

- Tìm hiểu hệ thống phát hiện/phòng chống thâm nhập (Intrusion Detection System/IPS) - Tìm hiểu thuật toán K- NN

- Tìm hiểu thuật toán phân cụm SVM.

- Tìm hiểu bộ dữ liệu cho hệ thống cảm biến không dây.

Xây dựng chương trình thực hiện các công việc: 1. Xây dựng bài toán

2. Chuẩn bị dữ liệu

3. Xây dựng model

4. Thực nghiệm và so sánh đánh giá kêt quả

Kĩ năng: Python, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pleiku, Vietnam

ID dự án: #32011676

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

ahmadrazakhan999

Hi! I'm 1.5 years experienced Machine Learning Engineer ready to work for you in an efficient way with strong Data Science and Machine learning background. My Core Skills are: Machine learning - Classification, Regres Thêm

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0