Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập cho hệ thống cảm biến không dây dựa trên kĩ thuật phân cụm

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Tìm hiểu hệ thống phát hiện/phòng chống thâm nhập (Intrusion Detection System/IPS) - Tìm hiểu thuật toán K- NN

- Tìm hiểu thuật toán phân cụm SVM.

- Tìm hiểu bộ dữ liệu cho hệ thống cảm biến không dây.

Xây dựng chương trình thực hiện các công việc: 1. Xây dựng bài toán

2. Chuẩn bị dữ liệu

3. Xây dựng model

4. Thực nghiệm và so sánh đánh giá kêt quả

Python Machine Learning (ML)

ID dự án: #32011676

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

ahmadrazakhan999

Hi! I'm 1.5 years experienced Machine Learning Engineer ready to work for you in an efficient way with strong Data Science and Machine learning background. My Core Skills are: Machine learning - Classification, Regres Thêm

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0