Đã Đóng

Viết code website bằng django python

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

vuongmphuong

Đã từng làm full ít nhất 2 dự án website (tin tức và nghiệp vụ) sử dụng nền tảng dijango cần thông tin chi tiết hơn về website (độ lớn của website) và thời gian dự kiến mong muốn hoàn thành

$1000 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0