Đã Đóng

Copy trade using python for NSE

Create software(.exe file) using python to link multiple accounts for copy trading with different NSE brokers in india. Example: trade excute in zerodha broker main a/c to be copied and execute in aliceblue child a/c at same time

Kĩ năng: Python, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) TIRUPPUR, India

ID dự án: #34786664