custom paper print barcode and install module Purchase Barcode QWeb odoo v8 (openerp)

Đã Đóng Đã đăng vào Aug 31, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Default paper for print barcode in odoo is A4 or letter

my machine print barcode with width limit [url removed, login to view]

i want print barcode is 3x4cm

please config for me print on this machine

fix print with font unicode

install module Purchase Barcode QWeb

i install but it have error and i can't fix it

ERP Python

ID dự án: #8372007

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Nov 1, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

rachid99

A proposal has not yet been provided

$23 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0