Đã Đóng

Data mining Coder needed.. -- ..

I need the Data mining Coder needed.. for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Xử lí dữ liệu, Excel, Khai thác dữ liệu, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33976333