Đã Đóng

develop interactive message menus in slack using python

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹600 cho công việc này

vishnuthiyagu

I have experience in django and Python for 3 years I am good at bug fixing. Iam new to free lancing. I think this would be a good opportunity to start my freelancing.

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0