Đã Đóng

Diagnose the problem of python script -- 3

1) Hi, previously my python 2.7 script is able to trace the ad ranking.

2) After tweaking the script to interact with google sheet, it is unable to do so

3) Will award whoever who can solve the problem

Kĩ năng: Python

Xem nhiều hơn: python log to stdout, python logging to console, python logging filehandler, python3 logging console and file, logging python example, python 3 logging example, python logging best practices, python logging config file example, Need a java, php or python script writer (Expert only) — 3, python script inventory, python script modify html, python script csv tab, python script harvast email, python script crawl, python script city

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #15234130

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

tk2

$50 SGD trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
4.7
uetiko

Hi. I can debug your code Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$49 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$36 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0