Đã Đóng

Diagnose the problem of python script -- 3

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

tk2

$50 SGD trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
4.7
uetiko

Hi. I can debug your code Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$49 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$36 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0