Đã Đóng

Módulo python (xml, web services, pdf, query, trytond)

Módulo Python con los

siguientes procesos:

Python module with

Following processes:

Create xml from invoice.

Consume web services: stamped and canceled.

Create pdf report of web service response (stamped).

Kỹ năng: JSON, Python, SQL, XML, XSLT

Xem thêm: python zsi tutorial, zsi python, python web service, python call web service example, gds xml web services, transhotel xml web services, web services pdf brochure, realbasic xml web services, fedexfreight xml web services, xml web services iphone, xml web services spanish

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Isla, Mexico

Mã Dự Án: #14909171

2 freelancer đang chào giá trung bình $370 cho công việc này

$370 MXN trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.9
$370 MXN trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0