Đã Đóng

ERP - ODOO

2 freelancer chào giá trung bình$4750 cho công việc này

(36 Nhận xét)
6.5
techplusintl

Hi there, ★★★ Odoo (Python / JavaScript / XML) Expert ★★★ 8+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to develop module. Services we offer about Odoo CRM: ✔️ Installation / setup on server ✔️ Migration Thêm

$4500 USD trong 20 ngày
(23 Nhận xét)
6.0