Đã Đóng

Trích xuất dữ liệu game (web-based)

Job Description:

Mình cần tìm người trích xuất một số dữ liệu của game web để sử dụng vào mục đích cá nhân

Kĩ năng: BeautifulSoup, Python, Web Scraping

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #19921733

2 freelancer chào giá trung bình$403 cho công việc này

Ivan927

Hello! I am very interested in your post project. i am really looking for this kind of project for a long time in freelancer since i have rich experience on it. I think this project is very suitable for me and i am Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
thanhvinhphan

Hi, làm rõ 1 số vấn đề trước. Bạn cần source code hay data? web game trong nuoc hay nuoc ngoai

$250 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.3