Đã Hủy

Install Mediacore, Python Open Source script on CentOS

Install Mediacore Python Open Source script on CentOS

I will provide you with root.

The server is CentOS ligthtpd or nginx your preference.

Kỹ năng: Python

Xem thêm: install mediacore centos, mediacore install centos, install mediacore, mediacore python, source, python, python c++, python c, open c, install centos, root install, open source server, mediacore centos, install mediacore server, script python, mediacore install server, root server install, server open source, python script centos, centos mediacore, python source, open source script, mediacore, mediacore script, mediacore script python

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1070194

7 freelancer đang chào giá trung bình $129 cho công việc này

marteydodoo

Please read my private message.

$200 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8
ruimaxwell

Thank you.

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
PctechGuy007

Done sealed and delivered, do you need any thing custom added to the install.

$160 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Computational

Please read PM.

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
powertech

pls check your PMB, thanks

$190 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
irenicus09

I'm experienced with all sorts of Linux, kindly check p.m

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Wincentt

Hello. I am ready to help you

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
paraskuhad

Check my PM

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0