Đã Đóng

Điều khiển chuột máy tính bằng ánh mắt

Dùng mắt điều khiển chuột và nhấp chuột.

Ví du: mắt trái điều khiển di chuyển chuột, mắt phải click chuột

Giống cái này: [login to view URL]

Kĩ năng: Python

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Rach Gia, Vietnam

ID dự án: #25183521