Đang Thực Hiện

Linux administator for UBUNTU mining scrypts

Được trao cho:

$25 USD / giờ
(19 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $21/giờ cho công việc này

midyasudip

Hi, I have worked on linux for more than 10 years and I know Linux in depth. If its shell script and python, I can do the job. Please visit my github([login to view URL]) for my ongoing python projects and codi Thêm

$16 USD / giờ
(6 Nhận xét)
3.4