model GPU trên colab

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Làm về sử dụng cuda jit python

Python

ID dự án: #34381918

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

tadinhkien

Greetings! How are you today? Thanks for posting this job. I have checked your project description. ✅I'm AI engineer also Developer with 6+ years experiment.✅ I am very familiar to Deep learning such as Tensorflow an Thêm

$20 USD / giờ
(173 Nhận xét)
6.2
brettpa

Python is my first skill. Look at my reviews. I am happy to have the opportunity to help you. Perfection and punctuality are my iron rules. If you want the best result, select me! Results, not words, will prove everyt Thêm

$20 USD / giờ
(32 Nhận xét)
5.8
tamnt27

Hi. Tôi đã từng làm các dự án về Cuda. Có kinh nghiệm chuyển đổi code sang chạy CuDa. Chat với tôi để trao đổi thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
edscobolcoder

Hi. I have more than 15 years of experience with analisys and development systems. I work whith a many technologies (Java, Kafka, PHP, Python, Cobol, MySQL, Postgre, Oracle, IBM DB2, AWS, HTML, CSS, JavaScript, etc.). Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0