Đã Đóng

Module Home Assistant

- Gọi API 15phút/lần, cấu hình API khi cài đặt integration, có thể tạo ra nhiều cronjob, mỗi cronjob sẽ có những cấu hình riêng kết hợp với cấu hình sẵn có của integration để gọi qua API

Kĩ năng: Python, Tự động trong nhà

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bien Hoa, Vietnam

ID dự án: #33091497

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

nhidinh418

Là một người hướng ngoại thích giao tiếp năng nổ trong công việc, luôn cố gắng tìm tòi phát triển bản thân em chắc chắn sẽ luôn cố gắng hết mình hoàn thiện công việc được giao

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0