Đã Đóng

NEAT Algorithm Experts

Job Description:

Mored details will be shared via chat

Kĩ năng: Python, Thuật toán, Kiến trúc phần mềm, Toán học, Deep Learning

Về khách hàng:
( 22 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #32045974

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

SyedIsmail7230

Hi there, I am very good at algorithmic concepts of self-learning machines that are inspired by genetic modification in the process of evolution. Hence i am interested in your project.

$100 CAD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0