Đã Đóng

Need a wxPython developer

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

MaksimKholin

Hi I see your video and very interested, this is similar with the paint by number. I am a python expert and can help you. I hope to discuss via chat. Best Regard.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0