Đã Đóng

Làm đề tài tốt nghiệp

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, Chào mừng bạn!! ? Sau khi xem xét chi tiết công việc bạn cung cấp, tôi hiểu rằng bạn cần trợ giúp trong việc Xây dựng hệ thống giao thông xác định các phương tiện. Tôi vui mừng nói rằng tôi đã làm việc tron Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(11 Nhận xét)
4.8