Đã Hủy

normal distribution

4 freelancer đang chào giá trung bình €4/giờ cho công việc này

abhi98041

I am a python expert and i can do it. I can start immeditately and can complete on time.............

€6 EUR / giờ
(36 Đánh Giá)
4.4
€4 EUR / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0
€4 EUR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
€2 EUR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0