Đã Đóng

odoo python

2 freelancer chào giá trung bình$1500 cho công việc này

RachitGroup

Hey, tôi hy vọng bạn tốt :) Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn với Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(16 Nhận xét)
5.0
PatelHiren1188

Hello, I have a dedicated team of Odoo developer with over 8 years of experience in Odoo ERP Implementation, Configuration, Customization, Integration, Data Migration, Website Development, and mobile application develo Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.3