Đã Hủy

Port python to c#

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
anilveeragh

Hi there, I have good working experience in C# and python. Please let me know if you need me on this. Thanks, Anil Veeraghattapu

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0