Nhận dạng tiếng Việt bằng Python

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Nhận dạng tất cả các chuỗi tiếng Việt trong ảnh, Ví dụ:

Nơi an nghĩ vĩnh hằng

Thi sĩ Nguyên Sa

"Nằm chơi ở góc rừng này

Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang

Xin em một sợi tóc vàng

Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau

Biết đâu thảo mộc bớt đau?

Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên?"

...

Python Lập trình C#

ID dự án: #37896561

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 3 tuần trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$118 cho công việc này

do211

Hi Client! I am Minh, rich experienced software expert from Vietnam. As a skillful software developer, I have rich experience with Python and OCR recognition, and built many projects like this. I promise I will finis Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
BeaDevelop

Hi. I have read your proposal carefully. In order to solve your problem, we need to use OCR and AI module with pyhton language. As a skilled software engineer, I have a rich experience with tasks like yours. So I think Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mrazaali754

As an experienced full-stack developer with over seven years in the field, I may not have explicitly mentioned it in my portfolio, but I am also highly skilled in Python. This makes me an ideal candidate for your Vietn Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
EngrLuqmanKhan

As a multidisciplinary engineer, I've built a strong foundation with Python, the ideal tool for your Vietnamese recognition project. My expertise ranges from electronics, PCB design to data analysis making me highly pr Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
roysiya090

Hhi I am experienced in this and I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy ! r!

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
muyanikk44

As a seasoned software developer with expertise in Python - C# Programming, I can tell you firsthand that my skills align perfectly with your project requirements. I have years of experience developing full-stack websi Thêm

$140 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bluenana

Proposed Steps for OCR Project: 1. Initial analysis of target process image data to identify font characteristics. 2. Development and integration of optical character detection module utilizing PaddleOCR. 3. Implementa Thêm

$80 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
haintt0816

Chính xác, đúng hạn và nghiêm túc, là người gốc Việt nên tiếng Việt rất chuẩn. Sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0