Đã Đóng

Python coder.. -- 4

i need the python web application. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Django, PHP, JavaScript

Về khách hàng:
( 642 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34737990