Đã Đóng

Python coder needed -- 53579..

I need the python developer needed to multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Về khách hàng:
( 611 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33957733