Đã Đóng

Python coder needed urgent

I need the Python coder needed urgent for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34018959