Đã Đóng

python coder needed.. -- urgent small script needed

Job Description:

python coder needed.. for small job. budget 30 aud only. thanks

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 671 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35994114