Đã Đóng

Python - Data analysis

Job Description:

i need the Python - Data analysis expert for my multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Data Analytics, Data Visualization

Về khách hàng:
( 481 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #28415780