Đã Đóng

Python and deep learning coder needed

i need the Python and deep learning coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Machine Learning (ML), Deep Learning

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34014871