Đã Đóng

Python Developer needed -- 3

Job Description:

i need the python developer needed for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 655 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #31812372