Đã Đóng

python development coder

Job Description:

i need the python development coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Django, JavaScript

Về khách hàng:
( 658 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35748339