Đã hoàn thành

Python Event Driven Program

Được trao cho:

ljnath

As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discussed As discuss Thêm

$15 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
3.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(2 Nhận xét)
2.0
$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ngodasamuel

Can get this code up for you. in 3 hours, I am a certified python programmer and have built similar projects.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
arcadianPandit

I'm pursuing Computer Science degree in my univ and am fairly comfortable with python. I think I can help

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0