Đã Đóng

Python Expert small web scraping task

I will discuss more in private chat.

Kĩ năng: Python, Web Scraping, Django, Kiến trúc phần mềm, Khai thác dữ liệu

About the Client:
( 5 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #32741316