Đã Đóng

Python Object deduction

I need the Python Object deduction for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, PHP, Nhận diện khuôn mặt

Về khách hàng:
( 572 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32493198