Đã Đóng

Python work -- 2

Job Description:

Details will be shared with winning bidder only. Please bid if you are expert only.

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, Python, Khoa học người máy

Về khách hàng:
( 484 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #14336706