Cần tìm người Giúp đở xây dựng mô hình hồi quy ký hiệu (symbolic regression) + giải thuật di truyền (Genetic Programming) Biết sử dụng các thư viện (DEAP) trên python

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code

Giá cả: Thương lượng theo mức độ

Python Genetic Algorithms Genetic Algebra Modelling System Machine Learning (ML) Artificial Intelligence

ID dự án: #32306492

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$200 cho công việc này

KolaPeters

Hi there, I'm a senior engineer with rich experience in Python, Machine Learning (ML), Artificial Intelligence, Genetic Algebra Modelling System, Genetic Algorithms. I am a Python developer with 5+ years of experience Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
4.5
viets

Chào bạn, Mình có thể đáp ứng các yêu cầu trên và có thể bắt đầu công việc ngay, Hi vọng có thể trao đổi thêm với bạn về công việc này. Trân trọng,

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0