Đã Đóng

Raspberry con Whatsapp

Raspberry con Whatsapp

Raspberry con Whatsapp

Kĩ năng: Python

Xem nhiều hơn: whatsapp explanation, whatsapp messenger api, whatsapp broadcast, blackberry messenger whatsapp, jabber protocol whatsapp, whatsapp jabber, whatsapp blackberry, select broadcast message whatsapp, whatsapp blackberry bbm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bogota, Colombia

ID dự án: #9034979

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

orlinsl

Anything is possible with the RPi. I have done literally hundreds of projects with it myself. Let's talk, I will make this work for you!

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.7