Đã Đóng

Roobet crash predictor

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Ikram1nf

First reason for choosing me is that I am very much passionate to python. I enjoy my time of coding. I have many eperience to work on different projects. I have experience to work on many machine learning and deep lear Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0