Đã Đóng

NS3 simulations -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

NikTulup

Hello! I can help you. I'm a telecommunication expert and have a good python coding skill. If you hire me I will do my best. Let's discuss more detail in chat.

$80 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.9