Đã Đóng

statistics analysis expert

Job Description:

I need the static analysis expert - Model , Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Statistics, Toán học, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35122786