Đọc telegram và lưu thành file

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần 1 tool viết bằng python đọc telegram message.

Config sẽ bao gồm api_id, api_hash, chat_id, member_id, keyword, save_folder_path

Khi 1 member (với member_id) post 1 message trong 1 chat (với chat_id) mà message đó có chứa keyword thì lập tức mở 1 file trong save_folder_path với tên file có dạng: [login to view URL] và lưu cái message nhận được vào file đó.

Python Telegram API

ID dự án: #33698948

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

vanloc1802

Mình nhận dự án này nhé, nếu cần bạn có thế liên hệ với mình để tiện trao đổi. Theo như mô tả của bạn thì mình đã code xong rồi, nên bạn cần thì mình có thể demo được luôn đó. Mình có thể chỉnh sửa theo ý bạn để có kết Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer chào giá trung bình$247 cho công việc này

doopoo

Tôi đã đọc khá kĩ mô tả của bạn. Tôi có kinh nghiệm làm việc với Telegram API và Python. Tôi sẽ hoàn thành dự án này trong thời gian ngắn nhất với chi phí rẻ nhất

$140 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0