Đã Đóng

Theo dõi người dùng Binance thông qua website.

Theo dõi thời gian (real time) trade future của các người dùng mình chỉ định và post thời gian đó qua chanel telegram.

website ví dụ: [login to view URL]

Giá cả có thể thương lượng thêm.

Kĩ năng: Python, Lập trình C#, Web API

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33393130

7 freelancer chào giá trung bình$529 cho công việc này

opensysknw

Hello, I have gone through the requirements mentioned by you for your project - Theo dõi người dùng Binance thông qua website.. Let us chat on - [login to view URL] in details about your project. We ha Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
4.9
(16 Nhận xét)
4.1
manojguragain184

Dear, Client How are you doing today? As Web scraping and bot developer using C, C#, and python, I am very interested in your project. I have already developed several fastest auto purchase bots using C and python f Thêm

$450 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
nayeepiyush3

Hi I will do and i am not zero profile my old profile has bin close and i have a Big Company my company Name Webblu Technologies [login to view URL] I am read your project description carefully. I have rich experience in RestAPI. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rubisane908

Hey, I have checked your requirement and understand that as well. I have done SIMILAR work past. Do you want to see the DEMO WORK??? Will show you Thanks.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gregtechnola9

Hello, Greetings for the Day!!! kindly write your requirements in english so that I could get that. I have worked on python and web API projects for 4 years. When you want this project to be completed? I will offe Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
ngvanty03

Hi, Mình là 1 software engineer chuyên về mảng .NET ( asp.net, window form, sql server, ....) Nếu anh/chị thích làm việc với freelancer Vietnam. Vui lòng liên hệ mình để bàn chi tiết về project. Thanks and Best regard Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.3