Theo dõi người dùng Binance thông qua website.

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Theo dõi thời gian (real time) trade future của các người dùng mình chỉ định và post thời gian đó qua chanel telegram.

website ví dụ: [login to view URL]

Giá cả có thể thương lượng thêm.

Python Lập trình C# Web API

ID dự án: #33393130

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$533 cho công việc này

rubisane908

Hey, I have checked your requirement and understand that as well. I have done SIMILAR work past. Do you want to see the DEMO WORK??? Will show you Thanks.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gregtechnola9

Hello, Greetings for the Day!!! kindly write your requirements in english so that I could get that. I have worked on python and web API projects for 4 years. When you want this project to be completed? I will offe Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0