Đã Đóng

Xây dựng tool chỉnh sửa video

Xây dựng tool chỉnh sửa video theo nguồn dữ liệu đầu vào gồm các video mp4, mp3, ảnh, video có video intro, outro, file text mã nguồn ffmpeg

Đầu ra gồm các video random từ các video trong thu mục đầu vào, Tool có thể lựa chọn thư mục đầu vào , đầu ra, và file text mã nguồn ffmpeg

Kĩ năng: Python

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30311053

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

ykuta

Hi bạn, Mình đang làm cho cty dịch vụ livestream và đang làm việc sửa đổi trực tiếp source code ffmpeg. Đồng thời mình cũng có gần 3 năm kinh nghiệm với python, django. Rất mong được hợp tác với bạn. Thân,

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0