Đã Đóng

Tools cào data sử dụng proxy đẩy lên web chính – wordpress

Tools sẽ tìm kiếm từ khóa trên bing or yahoo- sau đó lấy 20 kết quả đầu tiên trả về ghép thành 1 bài

Chèn link trỏ về bài viết gốc :

Thêm đầu cuối cho tiêu đề

Ví dụ : Top 20 result +”key word”+ by brandname

Chèn link vào từ khóa trỏ về bài viết vừa tạo

Y/C tốc độ cao, có thể tùy chọn tải ảnh về web hoặc không

Kĩ năng: Python, Web Scraping, API, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #32285864

4 freelancer chào giá trung bình$216 cho công việc này

rexzetsolutions

Yes, i am web scraping expert, have look my profile and message me i am ready to start work from right now.

$300 USD trong 3 ngày
(161 Nhận xét)
6.6
mannaranjit756

Sir , I have read your project details (Tools cào data sử dụng proxy đẩy lên web chính – wordpress ) . I have good knowledge in ( Python WordPress Web Scraping API ) I have 7+ years Experience in Web-Design and We Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
Slmmy

Hi There, I am flexible with my working hours and would appreciate it if you could discuss your project as soon as possible. I would greatly appreciate the opportunity to be working with you and to discuss my qualifi Thêm

$175 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
hussainmuzammal4

Tools sẽ tìm kiếm từ khóa trên bing or yahoo- sau đó lấy 20 kết quả đầu tiên trả về ghép thành 1 bài Chèn link trỏ về bài viết gốc : ❤ Hello Mate ❤ Asalam-o-Alaikum ,I read the information carefully,I understand yo Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
1.9