Tools cào data sử dụng proxy đẩy lên web chính – wordpress

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tools sẽ tìm kiếm từ khóa trên bing or yahoo- sau đó lấy 20 kết quả đầu tiên trả về ghép thành 1 bài

Chèn link trỏ về bài viết gốc :

Thêm đầu cuối cho tiêu đề

Ví dụ : Top 20 result +”key word”+ by brandname

Chèn link vào từ khóa trỏ về bài viết vừa tạo

Y/C tốc độ cao, có thể tùy chọn tải ảnh về web hoặc không

Python Web Scraping API WordPress

ID dự án: #32285864

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$216 cho công việc này

rexzetsolutions

Yes, i am web scraping expert, have look my profile and message me i am ready to start work from right now.

$300 USD trong 3 ngày
(161 Nhận xét)
6.6
Slmmy

Hi There, I am flexible with my working hours and would appreciate it if you could discuss your project as soon as possible. I would greatly appreciate the opportunity to be working with you and to discuss my qualifi Thêm

$175 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
hussainmuzammal4

Tools sẽ tìm kiếm từ khóa trên bing or yahoo- sau đó lấy 20 kết quả đầu tiên trả về ghép thành 1 bài Chèn link trỏ về bài viết gốc : ❤ Hello Mate ❤ Asalam-o-Alaikum ,I read the information carefully,I understand yo Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
1.9