Đã Đóng

Training data deep learning -- 2

7 freelancer chào giá trung bình$543 cho công việc này

letsstartcoding

xin chào, chúng ta có thể thảo luận thêm về dự án để tôi có thể giúp bạn một cách khó khăn hơn, tôi còn rất nhiều việc với các công nghệ liên quan

$800 USD trong 5 ngày
(23 Nhận xét)
5.6
vndeee

Chào bạn, hiện tại mình là Data Scientist, mình có thể giúp bạn trong job này. Nhắn tin cho mình để trao đổi chi tiết hơn về project này nhé.

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
3.8
charlespiaocn

Hi! I am Nguyen. I am a Python expert with over 5 years experience dealing with Software, I can help working with your projects. I've previously worked on the exact same project for another employer. Basick Knowledge: Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
Sandeep2805

Thanks for your posting I am Data and machine learning expert with full experiences using machine learning such as tensorflow, caffe, pytorch and etc... Also I have full skills with Pandas, Matplotlib, Numpy, Scikit-le Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bagration777

HI, I am Giorgi from Georgia. I have lots of knowledge in deep learning, so I can help you. please contact me for discussion. thanks

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Tina05012001

: “I will send you a set of lecture slides and notes and you will need to summarize and make them into concise notes.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quanglv1996

Chào bạn, hiện tại mình đang có làm 1 số công việc có thể sẽ liên quan đến vấn đề của bạn. Bạn có thể liên lạc với mình để thảo luận thêm về dự án, mình có thể giúp đỡ bạn. Một số dự án mình đã làm qua bạn có thể xem: Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0