Đang Thực Hiện

BN UPC Project - For Provider adaschevici only!

As previously discussed, this project entitled "BN UPC Project - For Provider adaschevici only!" should be accomplished in python. Thanks

Kỹ năng: Python

Xem thêm: previously discussed, project gen discussed, adaschevici, project rcrew discussed, python java project responsibilities, provider, python example project, small python project example

Về Bên Thuê:
( 139 nhận xét ) Lebanon, United States

Mã Dự Án: #1646788

Đã trao cho:

adaschevici

As discussed.

$110 USD trong 2 ngày
(48 Đánh Giá)
5.9