Use Pyvisa-py to communicate with Yokogawa DL850 via USB

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need some help setting-up pyvisa-py to communicate with a Yokogawa DL850 oscilloscope via USB.

I would like a set of instructions on how to properly install pyvisa-py so that the pyUSB backend works with Yokogawa DL850 oscilloscope.

I'm using windows 10

Project complete when using [login to view URL]('@py') I can communicate with the oscilloscope on it's USB B port with the print([login to view URL]("*IDN?")) command and recieve the oscilloscope details.

Python Kiểm tra kỹ thuật tự động Điện tử

ID dự án: #37503953

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$343 cho công việc này

gm341473

I read your project description and understand that you are looking for someone who can set up pyvisa-py to communicate with a Yokogawa DL850 oscilloscope via USB. I believe I am the perfect fit for this job as I have Thêm

$20 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
5.1