Đã Đóng

I want Pcb designer and Python expert to read MCNC Benchmark Netlists data

2 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.6
$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0